Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng số người xem 50448
Tổng số lượt xem 96834
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016-2020 (2017-03-24 09:12:08)
Sản xuất sạch hơn (SXSH) là giải pháp cần thiết giúp cơ sở sản xuất công nghiệp cải tiến từng bước các thiết bị và sắp xếp lại quy trình sản xuất cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng và giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp.