Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng số người xem 54329
Tổng số lượt xem 105395
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ (2017-04-25 11:18:59)
Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có tổng số 109 chợ, trong đó có 14 chợ hạng II do UBND cấp huyện quản lý (chiếm 12,9%) và 95 chợ Hạng III do UBND cấp xã, phường quản lý, (chiếm 87,1%). Việc quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ trong thời gian qua đã được các ngành Công thương, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo thực hiện.