Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng số người xem 29517
Tổng số lượt xem 58687
Hiệu quả từ Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến chè xuất khẩu Đang được nhận rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La (2016-10-26 09:48:17)
Hiệu quả từ Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến chè xuất khẩu Đang được nhận rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La Xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến chè nhằm chứng minh hiệu quả và tính khả thi khi áp dụng kỹ thuật, máy móc, công nghệ mới, đồng thời trình bày các bước áp dụng kỹ thuật và triển vọng nhân rộng mô hình tới các đơn vị, cơ sở sản xuất chè từng bước nâng cao chất lượng, giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La.