Hệ thống giao thông tỉnh Sơn La

Thu, 23/02/2012 - 1:07pm
Hệ thống GTVT đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính đến 31/12/2011) có tổng chiều dài mạng: 9.529 Km mật độ đường ô tô đạt 0,67Km/Km2 . Theo quy hoạch đến năm 2020 sẽ đạt 11.645 Km đạt mật độ 0,82 Km/Km2.
*  Hệ thống đường bộ:   dài  9.529 Km

 

- Đường Quốc lộ  dài:    620  Km   gồm  6 tuyến.

 

+ Quốc lộ 6: (Địa phận tỉnh Sơn La Nà Bai - Đèo Pha Đin) dài  212 Km.

 

+ Quốc lộ 37: (Địa phận tỉnh Sơn La Đèo Lũng Lô - Cò Nòi) dài 107 Km

 

+ Quốc lộ 43: (Gia Phù - Lóng Sập)  dài 113 Km.

 

+ Quốc lộ 279:  (Cáp Na - Mường Giàng - Minh Thắng) dài 55 Km.

 

+ Quốc lộ 32B:  Ngả 2 (Thu Cúc) - Mường Cơi  (Phù Yên) dài 11 Km.

 

+ Quốc lộ 4G:  (Sơn  La - Sông Mã - Sốp cộp) dài 122 Km. (được Bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 05/07/2011)

 

- Đường Tỉnh  lộ:  gồm 17 tuyến đường dài 853 Km (được phê duyệt tại quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 15/08/2011 của  UBND tỉnh  Sơn La).

 

- Đường Huyện:  dài 1.754 Km (105 tuyến).

 

- Đường Đô thị:  dài 228 Km (238 đường).

 

- Đường Xã:  dài 5.792 Km (1480 tuyến)

 

- Đường Chuyên dùng: 282 Km. (25 tuyến)

 

       Ngoài ra còn khoảng 5.228Km đường dân sinh ôtô không đi được; phần lớn là đường đất và chỉ khai thác được vào mùa khô; hiện toàn tỉnh còn 01 xã/204 xã, phường, thị trấn chưa mở thông đường ôtô đến trung tâm xã, còn 72 xã/204 xã chưa có đường ôtô đi được 4 mùa; 10 bản/3.007 bản chưa có đường giao thông đến bản

 

 

 

 Về hệ thống đường sông: Sông Đà dài 416km (lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình dài 230 km, lòng hồ thuỷ điện Sơn La dài 186 km); Sông Mã dài 70 km. Hạ tầng đường thuỷ các tuyến sông cơ bản chưa được đầu tư xây dựng, chưa kết nối đường bộ với đường thuỷ; tuyến sông Mã nhiều ghềnh thác, mực nước hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La biến thiên theo mùa nên hiệu quả khai thác còn rất thấp

Tin nổi bật: 
Tin tiêu điểm