Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
2 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
3 Lĩnh vực hóa chất Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
4 Lĩnh vực hóa chất Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
5 Lĩnh vực hóa chất Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
6 Lĩnh vực hóa chất Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
7 Lĩnh vực hóa chất Xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
8 Lĩnh vực hóa chất Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
9 Lĩnh vực hóa chất Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
10 Lĩnh vực hóa chất Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
11 Lĩnh vực hóa chất Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
12 Thương mại Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
13 Thương mại Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
14 Thương mại Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
15 Thương mại Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
18 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
19 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
20 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số người xem 217069
Tổng số lượt xem 646987