Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp Cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN
2 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN
3 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp
4 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
5 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
6 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
7 Lĩnh vực giám định thương mại Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
8 Lĩnh vực giám định thương mại Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
9 Lĩnh vực giám định thương mại Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
10 Thương mại Xác nhận đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
11 Thương mại Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
12 Thương mại Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
13 Thương mại Thông báo hoạt động khuyến mại
14 Thương mại Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15 Thương mại Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
18 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
19 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
20 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số người xem 265870
Tổng số lượt xem 750220