Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
2 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
3 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
4 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
5 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
6 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
7 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
9 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
10 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
11 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
12 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
13 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
14 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh xăng dầu
15 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh xăng dầu
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
18 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
19 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
20 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán CNG
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng số người xem 236875
Tổng số lượt xem 681707