Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh Vực khác Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
2 Lĩnh Vực khác Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
3 Lĩnh Vực khác Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
4 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
5 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
6 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
7 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
9 Lĩnh Vực khác Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
10 Lĩnh Vực khác Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
11 Lĩnh Vực khác 2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
12 Lĩnh Vực khác Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
13 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
14 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
15 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai .
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
18 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
19 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
20 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng số người xem 183856
Tổng số lượt xem 590374