Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
2 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
3 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
4 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
5 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
6 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước . Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
7 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.
9 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
10 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
11 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
12 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
13 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
14 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
15 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
18 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
19 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
20 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số người xem 183847
Tổng số lượt xem 590365