Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
2 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
3 Lĩnh vực năng lượng Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
4 Lĩnh vực dầu khí Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3
5 Lĩnh vực dầu khí Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3
6 Lĩnh vực dầu khí Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3
7 Lĩnh vực dầu khí Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-207360-TT-Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
9 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-205964-TT-Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
10 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-205991-TT-Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
11 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-205797-TT-Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá T-SLA-205797-TT
12 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-205160-TT- Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
13 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-205083-TT-Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
14 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-205578-TT-. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
15 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-237739-TT-Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-237733-TT-Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước T-SLA-237725-TT-Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
18 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp T-SLA-237821-TT-Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
19 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp T-SLA-237818-TT-Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
20 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp T-SLA-237815-TT-Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng số người xem 115606
Tổng số lượt xem 247915