Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
2 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LNG
3 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LNG
4 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
5 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LPG
6 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LPG
7 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
9 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
10 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
11 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
12 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
13 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
14 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
15 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
17 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
18 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
19 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
20 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số người xem 249438
Tổng số lượt xem 709268