Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 An toàn hóa chất vật liệu nổ Công nghiệp T-SLA-237791-TT-Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
2 Lĩnh vực giám định thương mại Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
3 Lĩnh vực giám định thương mại Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
4 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiên giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
5 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
6 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
7 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
9 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
10 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
11 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
12 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
13 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
14 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
15 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
16 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
17 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
18 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
19 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
20 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số người xem 115613
Tổng số lượt xem 247922