Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
2 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
3 Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
4 Lĩnh vực an toàn hóa chất Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
5 Lĩnh vực an toàn hóa chất Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
6 Lĩnh vực hóa chất Xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
7 Lĩnh vực hóa chất Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.
8 Lĩnh vực hóa chất Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
9 Lĩnh vực hóa chất Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
10 Lĩnh vực hóa chất Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
11 Lĩnh vực điện Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện
12 Lĩnh vực điện Cấp lại thẻ an toàn điện
13 Lĩnh vực điện Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
14 Lĩnh vực điện Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
15 Lĩnh vực điện Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
16 Lĩnh vực điện Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 k tại địa phương
17 Lĩnh vực điện Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương
18 Lĩnh vực điện Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.
19 Lĩnh vực điện Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.
20 Lĩnh vực điện Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số người xem 115588
Tổng số lượt xem 247897