Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiên giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
2 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
3 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
4 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
5 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
6 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
7 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
8 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
9 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
10 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
11 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
12 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
13 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
14 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
15 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
16 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
17 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
18 Lĩnh vực an toàn thực phẩm Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
19 Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
20 Lĩnh vực an toàn hóa chất Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập26
Tổng số người xem 183872
Tổng số lượt xem 590390