Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập54
Tổng số người xem 104767
Tổng số lượt xem 190700
Quyết định số 1348/QD-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Từ ngày 10 đến 12 tháng 10 năm 2016, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Viết Hưng - Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương.