Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số người xem 265875
Tổng số lượt xem 750225
Lịch sử hình thành
Đăng lúc 2017-09-15 14:16:00

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SƠN LA

I. Quá trình thành lập

          Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Sở Công Thương tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại - Du lịch; chuyển chức năng về du lịch của Sở Thương mại - Du lịch trước đây về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

          II. Chức năng, nhiệm vụ

          Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

          III. Tổ chức bộ máy

- Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La, có 01 Giám đốc Sở và 02 Phó Giám đốc.

- Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Văn phòng Sở

          + Thanh tra Sở

          + Phòng Kế hoạch - Tài chính

          + Phòng Quản lý Công nghiệp

          + Phòng Quản lý Thương mại

          + Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường

          + Phòng Quản lý Điện năng

- Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

          + Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

          + Trung tâm Xúc tiến thương mại

          + Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh

          IV. Địa điểm đóng trụ sở hiện nay

Số 56A, đường Lò Văn Giá, Tổ 3, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La

V. Khen thưởng

          Huân chương lao động hạng Ba (năm 2006).

V. Danh sách cấp trưởng qua các thời kỳ

(thông tin về cấp trưởng Sở Công nghiệp, Sở Thương mại - Du lịch qua các thời kỳ)

a. Sở Công nghiệp

- Họ và tên: Cà Văn Chiu

Quê quán: huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ;

Tên chức danh đảm nhiệm: Giám đốc Sở ;

Thời gian đảm nhiệm : từ năm 2002 đến tháng 10/2005 : Giám đốc Sở Công nghiệp

b. Sở Thương Mại - Du lịch

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nhận

Quê quán: xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tên chức danh đảm nhiệm: Giám đốc Sở

Thời gian đảm nhiệm từ tháng 11/2001 đến tháng 5/2008 : Giám đốc Sở

c. Sở Công Thương

          - Ông Nguyễn Duy Nhượng

          Quê quán: xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

          Giám đốc Sở Công Thương từ tháng 6 năm 2008 đến nay (tháng 7/2013).