Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng số người xem 236978
Tổng số lượt xem 681814
Tổ công tác 2289 của UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương.
Đăng lúc 2017-09-06 14:56:23
Ngày 01/9, Tổ công tác 2289 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Công Thương.

 Tổ công tác đã kiểm tra việc triển khai Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương từ tháng 1 đến ngày 15/8/2017; tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Công Thương làm chủ đầu tư; Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Tỉnh hình triển khai chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND cấp tỉnh; Công tác kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công; Công tác công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/8/2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở là 129 nhiệm vụ. Trong đó: Số nhiệm vụ đã hoàn thành  đúng kế hoạch tiến độ là 100 nhiệm vụ đạt 78%; Chưa đúng tiến độ là 29 nhiệm vụ đạt 22%.

 

Vũ Hồng Bính – VP Sở

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng