Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số người xem 217127
Tổng số lượt xem 647047
Huấn luyện kiểm tra cấp Giấy chứng nhận Kỹ thuật an toàn hóa chất
Đăng lúc 2017-09-28 09:17:23

Thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương, Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Từ ngày ngày 11 đến ngày 12/01/2017, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn môi trường Công nghiệp tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các lao động của 3 cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Nội dung huấn luyện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 36/2014/TT-BCT, với các nội dung chính:

- Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm: Yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm; nghĩa vụ cung cấp và bảo mật thông tin; yêu cầu về lập, phê duyệt, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn;

-  Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở);

-  Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm;

-  Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: Thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ đồ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;

- Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

 - Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;

- Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất; quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

- Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc;

- Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn; Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

Qua khóa huấn luyện, các học viên nắm được kiến thức chung về hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến an toàn hóa chất; Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất,…

Sau khi được Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn công nghiệp, Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, kết quả có 31 học viên hoàn thành bài kiểm tra và được Sở Công Thương Sơn La cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

                                                Hoàng Dương – Phòng Kỹ thuật ATMT

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng