Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số người xem 265856
Tổng số lượt xem 750206
Tăng mức lương cơ bản
Đăng lúc 2018-05-25 08:37:38

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. 
Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

          1. Tăng mức lương cơ sở

          Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018.

Description: https://news.thuvienphapluat.vn/tintuc/uploads/image/2018/05/21/tienluong2018.png

Hình ảnh minh họa

 

          2. Đề xuất tăng lương cơ sở

          Chính phủ trình Quốc hội xem xét Điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

          3. Điểm mới về kinh phí thực hiện tăng lương

          Trong đó, đáng chú ý là cần sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để thực hiện việc tăng lương.

          Nghị định 72/2018 sẽ thay thế cho Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Xem chi tiết tại nghị định tại đây./.

 

Các bài mới đăng