Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số người xem 249464
Tổng số lượt xem 709297
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Đăng lúc 2018-07-09 09:47:05

Ngày 03/7/2018, tại Hội trường Sở Công Thương, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Nhượng– Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở.

 

/data/images/X_%20Trung(1).jpg

Đồng chí Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo sơ kết

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  và dự toán ngân dách nhà nước năm 2018; Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày   08/01/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2018 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018”; Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tiếp tục thực hiện 7 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Sở Công Thương đã ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch ngành Công Thương năm 2018. Ban hành các quy chế làm việc của Sở; Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan Sở; Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở Công Thương giao; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản công …. Hàng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện, đề ra các giải pháp và chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư phát triển tinh tế xã hội của tỉnh.

Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết một số dự án thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo; các dự án đầu tư nhà máy chế biến nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020  trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 cấp điện cho 1.532 hộ dân (Địa bàn triển khai tại xã Mường Và, Sốp Cộp; Gia Phù, Phù Yên; xã Chiềng On - Phiêng Khoài, Yên Châu; xã Chiềng Khừa - Lóng Sập, Mộc Châu)

Tổng giá trị theo khối lượng hoàn thành đến hết năm 2018 đầu tư cho 5.941 hộ, với kinh phí 223,5 tỷ đồng (vốn đầu tư cho 3.335 hộ đã hoàn thành 123,5 tỷ đồng,  vốn đầu tư cho 2.606 hộ đang thi công là  100 tỷ đồng).

- Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện nhỏ; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và vận hành nhà máy hiệu quả; đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đảm bảo cung cấp điện lưới cho phát triển kinh tế xã hội và điện sinh hoạt cho; Đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia. Tham gia ý kiến, thẩm tra, thẩm định vào các thiết kế cơ sở và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án điện và dự án thủy điện, thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán các công trình điện.

- Rà soát, trình sửa đổi các văn bản chỉ đạo điều hành quản lý thuộc lĩnh vực công nghiệp như: Tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Quy chế phối hợp quản lý cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Kịp thời thẩm định trình cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức; tham gia ý kiến, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các cơ sở sản suất kinh doanh đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Triển khai thực hiện kịp thời các đề án khuyến công địa phương và khuyến công quốc gia năm 2018.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương tham gia chuỗi kết nối giá trị, chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm của Sơn La tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu; phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, đơn vị có liên quan tổ chức các hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu; tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, HTX của Sơn La với các tỉnh Khu vực Trung du Miền núi Phía bắc. Thực hiện Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Tăng cường quản lý hoạt động thương mại qua biên giới tạo điều kiện cho cư dân biên giới trao đổi, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt giá trị hàng hóa trao đổi, mua bán qua biên giới

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm: Đã kiểm tra: 2.118 vụ giảm 171 vụ  so với thực hiện 6 tháng cùng kỳ năm trước. Số vụ xử lý: 1.438 vụ giảm 166 vụ so với thực hiện 6 tháng cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu phạt trong kỳ: 3.822.562.000 đồng; (Ba tỷ tám trăm hai mươi hai triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng) đạt 115% so với 6 tháng thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Tiền phạt hành chính: 3.169.377.000 đồng; Tiền bán hàng tịch thu: 145.949.000 đồng; Trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy: 507.236.000 đồng.

- Triển khai thực hiện đề án khuyến công như:  Đề án đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn (hỗ trợ cho HTX tiểu thủ công nghiệp Quang Huy xã Quang Huy, huyện Phù Yên); Đề án Hỗ trợ máy ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất may công nghiệp (hỗ trợ sau đào tạo cho HTX tiểu thủ công nghiệp Quang Huy, xã Quang Huy, huyện Phù Yên); Đề án Thương hiệu sản phẩm 5 sản phẩm. Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

                - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác an toàn giao thông. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Mai Sơn và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp, qua kiểm tra đến thời điểm báo cáo chưa có đơn vị nào vi phạm trái quy định của nhà nước; phối hợp với phòng chuyên môn triển khai 02 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

/data/files/To%C3%A0n%20c%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B(1).jpg

   Toàn cảnh hội nghị sơ kết                  

 

                                                                                                                                                                                     Văn phòng Sở

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng