Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số người xem 165634
Tổng số lượt xem 546016
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
1610/UBND-TH 20/05/2018 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao Tải về
1004/QĐ-UBND 7/5/2018 Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công Tải về
1003/QĐ-UBND 7/5/2018 Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công Tải về
26-NQ/TW 19/5/2018 VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ Tải về
26/TT-BTC 21/05/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế Tải về
128/KH-SCT 23/12/2017 KẾ HOẠCH: Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 Tải về
191/QĐ-SCT 01/12/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách công chức Cơ quan Sở có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 Tải về
41/KH-SCT 03/04/2017 phát động thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính Tải về
16/BC-SCT 16/01/2018 Kết quả công khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Tải về
12/KH-SCT 18/01/2017 Kế hoạch Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La Tải về
06/KH-SCT 13/01/2017 Kế hoạch triển khai công tác phố biến giáo dục pháp luật năm 2017 Tải về
78/KH-SCT 05/06/2017 hực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của sở Công Thương Tải về
322/BC-SCT 26/10/2017 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 Tải về
249/BC-SCT 29/08/2017 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 Tải về
125/BC-SCT 16/05/2017 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
51/BC-SCT 28/02/2017 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I; Phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 Tải về
180/QĐ-SCT 4/11/2017 Quyết định thanh tra trách nhiệm các Đội Quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Tải về
43/SCT-VP 12/01/2018 Cv đánh giá chỉ số cải cách hành chính 2017 Tải về
426/BC-SCT 30/12/2017 tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, phương hương nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 Tải về
55/KH-SCT 15/5/2018 Phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Tải về