Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số người xem 249456
Tổng số lượt xem 709289
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
41/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 uyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
2785/QĐ-UBND QĐ của UBND tỉnh Tải về
39/2018/QĐ-UBND 2/11/2018 Quy chế về vật liệu nổ công nghiệp Tải về
160/QĐ-SCT 05/11/2018 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn, Chiềng Công, huyện Mường La Tải về
1298/SCT-KH 05/11/2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn, Chiềng Công, huyện Mường La Tải về
1276/SCT-KH 30/10/2018 hông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã Nà Nghịu, Bó Sinh, Đứa Mòn, Huổi Một, Nậm Ty, huyện Sông Mã Tải về
1277/SCT-KH 30/10/2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã Sam Kha, Mường Lèo, Mường Lạn, huyện Sốp Cộp Tải về
152/QĐ-SCT 29/10/2018 UYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã Nà Nghịu, Bó Sinh, Đứa Mòn, Huổi Một, Nậm Ty, huyện Sông Mã Thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn Tải về
155/QĐ-SCT 30/10/2018 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã Sam Kha, Mường Lèo, Mường Lạn, huyện Sốp Cộp Tải về
34/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sơn La. Tải về
38/2018/QĐ-UBND 02/11/2018 Ban hành quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
145/TB-UBND 02/11/2018 Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 Tải về
4006/QĐ-BCT 23/10/2018 Quyết định về giá bán buôn điện cho đơn vị b án lẻ điện tại chợ Tải về
25/2018/TT-BCT 12/9/2019 Thông tư của bộ công thương sửa đổi Tải về
34/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của sở công thương Tải về
144/QĐ-SCT 23/10/2018 Quyết định phê duyệt dự án cấp điện nông thôn Tải về
143/QĐ-SCT 23/10/2018 Quyết định phê duyệt dự án cấp điện nông thôn Tải về
27/2018/QĐ-UBND 12/10/2018 Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sơn La Tải về
63/KH-SCT KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 Tải về
52/KH-SCT KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn "đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng Việt " tỉnh Sơn La năm 2018 Tải về