Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập30
Tổng số người xem 93606
Tổng số lượt xem 175759
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Nghị đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Tải về
3328/UBND-NC 13/10/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
3274/UBND-KT 10/10/2017 V/v thông báo mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào. Tải về
18-KL/TW 22/9/2017 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X Tải về
99-QĐ/TW 3/10/2017 QĐ ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc TW tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái Tải về
8855/BCT-ĐL 22/9/2017 V/v: phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ Tải về
8724/BCT-TTTN 20/9/2017 Điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về
108/KH-SCT 13/9/2017 Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 Tải về
40/TB-SCT 19/9/2017 Thông báo hòm thư điện tử công vụ của Sở Công Thương Tải về
3213-CV 6/9/2017 tài liệu tuyên truyền về chuyến thắm của Cộng hòa In đô nê xi a Tải về
1096/SCT-QLNL 14/9/2017 Thực hiện công điện số 05/CĐ Tải về
15/2017/TT-BCT 31/8/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP Tải về
7927/BCT-KTATMT 29/8/2017 Tăng cường công tác vLNCN Tải về
2856/UBND-KGVX 07/09/2017 V/v tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La Tải về
15-CT/TU 31/8/2017 Chỉ thị của BTV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thành tra kiểm tra Tải về
65/BC-VPUB 11/09/2017 Báo cáo sơ kết 03 tháng hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La. Tải về
2729/UBND-NC 28/8/2017 Về việc thực hiện vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
2656/UBND-NC 22/8/2017 Về việc khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính sau kiểm tra đợt 1 năm 2017 Tải về
2166/QĐ-UBND 09/08/2017 Ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. Tải về
260/BC-SCT 6/9/2017 Báo cáo Đánh giá 3 tháng triển khai hoạt động tạiTrung tâm hành chính công của Sở Công Thương Sơn La Tải về