Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số người xem 265899
Tổng số lượt xem 750345
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
27/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 Tải về
61/QĐ-UBND 8/1/2019 Quyết định thành lập ban tổ chức hội chợ xuân 2019 Tải về
04/QĐ-SCT 8/1/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban giám đốc Sở Tải về
53/QĐ-UBND 7/1/2019 quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 Tải về
57/QĐ-UBND 8/1/2019 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019, tỉnh Sơn La Tải về
03/QĐ-SCT 8/1/2019 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
05/KH-SCT 8/1/2019 kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2019 Tải về
204/QĐ-SCT 27/12/2018 kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 Tải về
15/KH-UBND 8/1/2019 Xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sơn La năm 2019. Tải về
13/KH-UBND 8/1/2019 Kế hoạch xúc tiến năm 2019 Tải về
01/QĐ-SCT 4/1/2019 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 Tải về
07/QĐ-UBND 03/01/2019 quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2019 Tải về
43/2018/TT=BCT 15/11/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Tải về
102/KH-SCT 12/12/2018 Kế hoạch phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” Tải về
88/2018/NQ-HĐND Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh X
Ứng phó với đợt rét đậm rét hại Tải về
2321/QĐ-UBND 19/9/2018 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
30/CT-TTg 30/10/2018 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG Tải về
722/BC-UBND sơ kết 04 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. Tải về
91/2018/TT-BTC 28/09/2018 ướng dẫn lập quản lý và sử dụng KP thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và AD mức hiệu suất năng lượng tối thiểu Tải về