Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập26
Tổng số người xem 104738
Tổng số lượt xem 190671
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
4495/QĐ-BCT 30/11/0217 Quy định về giá bán điện Tải về
101/QĐ-SCT 11/7/2017 Quyết định khen thưởng tập thể cá nhân tham gia hội chợ triên lãm thương mại - du lịch Việt Nam - Lào Tải về
04/QĐ-SCT 10/1/2017 Quyết định tặng giấy khen năm 2016 Tải về
1902/QĐ-UBND 12/7/2017 Quyết đinh khen thưởng thành tích hội chợ triển lãm thương mại Tải về
216/QĐ-UBND 03/2/2017 Quyết định khen thưởng thành tích cho sở công thương năm 2016 Tải về
114/KH-SCT 17/10/2017 Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
4280/STC-QLNS 09/11/2017 Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản côn Tải về
593/BĐ-VP 8/11/2017 Sử dụng tem điện tử thông minh chống giả truy xuất nguồn gốc hàng hóa Tải về
98-QĐ/TW 07/10/2017 Quy định về luân chuyển cán bộ Tải về
32/2017/QĐ-UBND 03/10/2017 Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên Tải về
113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Nghị đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Tải về
3328/UBND-NC 13/10/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
3274/UBND-KT 10/10/2017 V/v thông báo mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào. Tải về
18-KL/TW 22/9/2017 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X Tải về
99-QĐ/TW 3/10/2017 QĐ ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc TW tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái Tải về
8855/BCT-ĐL 22/9/2017 V/v: phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ Tải về
8724/BCT-TTTN 20/9/2017 Điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về
108/KH-SCT 13/9/2017 Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 Tải về
40/TB-SCT 19/9/2017 Thông báo hòm thư điện tử công vụ của Sở Công Thương Tải về
3213-CV 6/9/2017 tài liệu tuyên truyền về chuyến thắm của Cộng hòa In đô nê xi a Tải về