Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số người xem 123641
Tổng số lượt xem 265626
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
05/TB-UBND 12/01/2018 Kết luận Hội nghị triển khai Kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018. Tải về
108/SCT-KT 24/01/2018 Hướng dẫn thực hiện thông tư số 32/2017/TT-BCT ngay 28/12/2017 Tải về
08/KH-UBND 5/1/2018 Tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại - Du lịch Xuân 2018 Tải về
212/KH-UBND 29/12/2017 Xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020. Tải về
32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến X
05/KH-UBND 4/01/2018 Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La năm 2018 Tải về
206/QĐ-SCT 19/12/2017 Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 Tải về
37/2017/QĐ-=UBND 27/11/2017 Kế hoạch ban hành quy chế quản lý sử dụng chứng thư và chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước Tải về
195/Kh-UBND 17/11/2017 Triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Tải về
126/KH-SCT 13/12/2017 Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 Tải về
202/QĐ-SCT 13/12/2017 Quyết định khen thưởng Tải về
4495/QĐ-BCT 30/11/0217 Quy định về giá bán điện Tải về
101/QĐ-SCT 11/7/2017 Quyết định khen thưởng tập thể cá nhân tham gia hội chợ triên lãm thương mại - du lịch Việt Nam - Lào Tải về
04/QĐ-SCT 10/1/2017 Quyết định tặng giấy khen năm 2016 Tải về
1902/QĐ-UBND 12/7/2017 Quyết đinh khen thưởng thành tích hội chợ triển lãm thương mại Tải về
216/QĐ-UBND 03/2/2017 Quyết định khen thưởng thành tích cho sở công thương năm 2016 Tải về
114/KH-SCT 17/10/2017 Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
4280/STC-QLNS 09/11/2017 Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản côn Tải về
593/BĐ-VP 8/11/2017 Sử dụng tem điện tử thông minh chống giả truy xuất nguồn gốc hàng hóa Tải về
98-QĐ/TW 07/10/2017 Quy định về luân chuyển cán bộ Tải về