Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập34
Tổng số người xem 236886
Tổng số lượt xem 681718
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên
Số hiệu văn bản: 32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2017
Lượt xem: 192
Lượt tải về: 4
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: