Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số người xem 265871
Tổng số lượt xem 750221
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 20
Số hiệu văn bản: 98/KH-UBND
Ngày ban hành: 29/5/2018
Lượt xem: 108
Lượt tải về: 2
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: