Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập34
Tổng số người xem 196277
Tổng số lượt xem 611254
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH
Số hiệu văn bản: Số: 11/2014/TT-BNV
Ngày ban hành: ngày 09 thán
Lượt xem: 213
Lượt tải về: 6
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: