No title... No title... No title... No title...

Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì Hội nghị  đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).  

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội nghị triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định quan điểm chỉ đạo là: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Để cụ thể Quyết định số 468/QĐ-TTg, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia công nghệ thông tin Cục Kiểm soát TTHC giới thiệu các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; giới thiệu Hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cụ thể các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống, Phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống.

Hội nghị tập huấn cũng hướng dẫn cụ thể các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống, phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống; giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Văn phòng Sở


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang