Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 99-KH/TU
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Lò Minh Hùng
Tài liệu đính kèm KH 99-TU thu hien NQ 10-TW ve dh chien luoc ĐC,KS va CNKS den 2030.pdf
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân huyện
Bộ tài chính
Thủ tướng chính phủ
UBND huyện Yên Châu
Sở Nông nghiệp & PTNN
Ban Tuyên giáo
Sở khoa học & CN
Sở ngoại vụ
Cục Xuất nhập khẩu
cục thuế tỉnh
Bộ Tài chính
Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam
Đảng Uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thủ tướng chính phủ
Bộ Thông tin truyền thông
Sở Giao thông vận tải
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Thanh tra tỉnh
Bộ Giao thông vận tải