ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX và nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai Chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển "xanh, nhanh và bền vững"; Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tiêu cực khác trong nội bộ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 12/10/2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 25/10/2021 về việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ngày 28/10/2021 Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự và báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Doan – Bí thư Đảng bộ Sở, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp về các nội dung báo cáo tại hội nghị. Tại hội nghị học tập, toàn thể đảng viên đảng bộ Sở Công thương đã được nghe triển khai các nội dung:

  Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tài liệu học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

Qua hội nghị học tập, các đảng viên đã được các đồng chí báo cáo viên Đảng bộ truyền đạt  những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời cũng được triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

 

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang