ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Kết quả công tác quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 8/6/2016 của UBND tỉnh Sơn La thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Công văn số 1136/UBND-KGVX ngày 15/4/2020  của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chị thị số 17 ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Công Thương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành TW, BCĐ 389 Quốc gia, UBND tỉnh,  BCĐ 389 tỉnh, BCĐ ATTP tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn bán hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động thương mại - công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung vào Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch Covid-19. Trong năm 2021, Sở Công Thương đã thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó: 01 kiểm tra về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 31/12/2021 của Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; 01 đoàn kiểm tra về An toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Sơn La về việc kiểm tra liên ngành về ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – Thương mại mở 01 Hội nghị về ATTP tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ với 122 người tham gia.           Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lực lượng chức năng trên địa bàn như: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an, Y tế, Nông nghiệp và các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra xử lý vi phạm trong an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trong thời gian qua đã được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác phối hợp trong công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm giữa các cơ quan chuyên ngành chưa thực sự đồng bộ; giữa các đoàn kiểm tra chuyên ngành của các Sở, Ngành cấp tỉnh tuy không nhiều nhưng các cuộc kiểm tra gần trùng về thời gian, gây tâm lý không tốt cho cơ sở sản xuất, kinh doanh; Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ được kiểm tra và tiếp nhận Bản cam kết về ATTP của UBND các huyện, thành phố đạt thấp; Một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP như: điều kiện về cơ sở, trang thiết bị, hàng hóa hết hạn sử dụng, vi phạm về nhãn hàng hóa, không có giấy khám sức khỏe, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ, không có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, kiến thức và hành vi của người sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế (qua kiểm tra đã xử lý nhưng chưa triệt để); Kinh  phí để thực hiện công tác giám sát mối nguy và lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá còn quá ít chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác kiểm tra. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là: (1) Nhân lực phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm của ngành chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao, cán bộ quản lý vừa thiếu về số lượng, chuyên môn còn hạn chế, hầu hết chưa có chuyên môn về lĩnh vực an toàn thực phẩm nhất là cán bộ được giao theo dõi, quản lý thuộc phòng Kinh tế, Kinh tế Hạ tầng của cấp huyện; Tại cấp xã chưa có cán bộ theo dõi, phụ trách đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. (2) Các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương thiếu đồng bộ và chậm ban hành. (3) Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhiều và thường xuyên biến động, phần lớn quy mô nhỏ lẻ, manh mún, cá nhân/hộ gia đình là chủ yếu, một số lớn sản xuất, kinh doanh mang tính thời vụ nên việc kiểm soát và cải thiện các điều kiện bảo đảm ATTP gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với tỉnh Sơn La số lượng cơ sở sản xuất rượu chiếm 59% tổng số cơ sở sản xuất thực phẩm của ngành công thương quản lý, trong đó các văn bản quy định quản lý về sản xuất rượu vẫn còn ít. Do đó công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn do đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh cá thể, doanh thu thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng để sản xuất đơn giảnchế tài xử phạt cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh chưa có, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. Phòng Quản lý công nghiệp

 

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang