ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở việc thực hiện nhiệm vụ CCHC  theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC . Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh CCHC trong tất cả các lĩnh vực của Ngành. Nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung cụ thể như sau: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách thể chế công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số Xem chi tiết kế hoạch tại đây

 

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang