No title... No title... No title... No title...

Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

Từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức triển khai thực hiện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022. Ngày 13/5/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu và yêu cầu

- Nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Vận động gia đình và người dân cùng hành động để có đủ nước sạch hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh; tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ.

- Tạo thành phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn tỉnh.

- Tổ chức Tuần lễ thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, đặc biệt phải tuân thủ tuyệt đối tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Công tác thông tin tuyên truyền

          - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử cơ quan…), phân phát tài liệu, tờ rơi… với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

          - Tuyên truyền Chiến lược Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045; gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó trú trọng đến việc thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn.

          2.2. Tổ chức các hoạt động cụ thể

- Phối hợp với các cơ quan trong việc nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách, quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo các gia đình làng, bản, cụm dân cư, làm vệ sinh đường làng ngõ, xóm; vận động các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.3. Thông điệp Tuần lễ Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường năm 2022 với Chủ đề: Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

- Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.

- Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.

- Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.

- Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.

- Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.

- Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

3. Tổ chức thực hiện

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 06/5/2022, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5, các lễ hội của địa phương.

Phòng Quản lý công nghiệp
Tác giả:Phòng Quản lý công nghiệp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang