No title... No title... No title... No title...

tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Ngày Đại dương thế giới do Liên Hợp quốc thông qua và chọn ngày 08 tháng 6 hàng năm làm ngày kỷ niệm để thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.

Thực hiện Công văn số 679/ATMT-BVMT ngày 11/5/2022 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan về cai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; tình yêu quê hương đất nước. Ngày 19/5/2022, Sở Công Thương ban hành Công văn số 788/SCT-QLCN yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền rộng rãi tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nội dung sau:

1. Chủ đề tuyên truyền của năm 2022

- Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

- Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

2. Nội dung, hoạt động tuyên truyền

- Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển,… trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQTW của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022 do các Cơ quan, đoàn thể tổ chức, phát động.

- Viết và đăng tin, bài tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang điện tử của Sở.

3. Thời gian tổ chức

Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên phạm vi cả nước.

Phòng Quản lý công nghiệp

 

Tác giả:Phòng Quản lý công nghiệp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang