No title... No title... No title... No title...

Đề nghị các tổ chức nghiên cứu, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực khoáng sản giai đoạn 2023-2025

Đề nghị các tổ chức nghiên cứu, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đề nghị các tổ chức nghiên cứu, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

 

          Thực hiện Công văn số 2824/BCT-KHCN ngày 25/5/2022 của Bộ Công Thương; Công văn số 1949/UBND-KT ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”.

          Để có đủ cơ sở xem xét, tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH& CN gửi Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 910/SCT-QLCN ngày 07/6/2022 gửi các tổ chức (các trường đại học Mỏ - Địa chất,  ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Tây Bắc, ĐH khoa học tự nhiên, ĐH Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh) nghiên cứu, đề xuất thực hiện nhiệm  vụ KHCN giai đoạn 2023-2025, cụ thể:

          1. Nội dung đề xuất

          - Nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, hầm lò.

- Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến khai thác trong các điều kiện đặc biệt nhứ: chiều cao tầng khai thác lớn, bờ mỏ kém ổn định, cấu trúc địa chất phức tạp, vỉa mỏng, khai thác xuống sâu, các khu vực có công trình trên mặt cần bảo vệ, các khu vực chứa nhiều nước.

- Nghiên cứu đổi mới, hiện hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến khoáng sản rắn; nâng cao mức độ chế biến sâu khoáng sản rắn.

 - Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại thuốc tuyển nổi thế hệ mới có hoạt tính và tính chọn riêng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển công nghệ tiên tiến để tuyển, chế biến quặng nghèo, quặng khó tuyển như quặng thành phần vật chất phức tạp.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng hóa phẩm tiên tiến, hiện đại để gia tăng thu hồi dầu và duy trì sản lượng giếng, nâng cao hiệu quả khai thác, thu gom, xử lý, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu.

- Nghiên thiết kế, chế tạo các thiết bị khai tác, chế biến khoáng thay thế thiết bị nhập khẩu.

2. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị

- Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của đơn vị.

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu A1-ĐXNV đối với đề tài hoặc mẫu A2-ĐXNV đối với dự án SXTN quy định tại phục lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu.

- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoạch có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội động KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án SXTN).

3. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 10/7/2022 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ và nơi tiếp nhận: 02 bộ bản chính có ký, đóng dấu của đơn vị gửi về Sở Công Thương tỉnh Sơn La; địa chỉ: Tòa T2 Trung tâm hành chính tỉnh, khu quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: quanlycongnghiep.ctsl@gmail.com và địa chỉ nguyenvanhoahaiduong@gmail.com).

Thông tin trao đổi đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Hòa - chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương theo SĐT: 0382 636 986.

Phòng Quản lý công nghiệp

Tác giả:Phòng Quản lý công nghiệp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang