No title... No title... No title... No title...

Kết quả triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021 của Sở Công Thương

Thực hiện Công văn số 2509/BYT-DP ngày 16/5/2022 của Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021; Kế hoạch số 86/KH-SCT ngày 27/7/2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Công Thương.

Ngày 26/5/2022, Sở Công Thương đã ban hành Báo cáo số 188/BC-SCT về kết quả triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021. Kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ/sinh hoạt dưới cờ nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; các hộ gia đình, các nhân sản xuất rượu thủ công ký cam kết đảm bảo ATTP trong sản xuất và kinh doanh.

- Xây dựng tin, bài tuyên truyền các quy định của Nhà nước về Phòng chống tác hại của rượu, bia trình lãnh đạo Sở duyệt để đăng tin, bài tuyên truyền trên trang Website của Sở.

2. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia

- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo các nội dung về phòng, chống tác hại của rượu bia theo quy định.

- Thường xuyên đôn đốc Phòng Kinh tế & Hạ tầng UBND huyện, thành phố quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa đối với rượu, bia theo quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia.

           3. Đánh giá chung về kết quả triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 

3.1. Đánh giá chung những kết quả đạt được:

- Có sự chỉ đạo và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện đến xã và toàn thể công chức, viên chức Sở Công Thương.

- Công tác triển khai thực hiện được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo; các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan, UBND các các huyện, Thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phân công rõ người, rõ việc cụ thể.

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh cơ bản đều chấp hành tốt các quy định, đáp ứng các điều kiện về ATTP, có đủ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh có trang phục bảo hộ theo quy định, được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức về VSATTP; Cơ sở vật chất, dụng cụ chứa đựng, trang thiết bị dùng để sản xuất bảo đảm vệ sinh.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của người quản lý, sản xuất, và kinh doanh trên địa bàn.

3.2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân:

- Với đặc thù của một tỉnh miền núi, hoạt động sản xuất rượu chủ yếu theo phương pháp thủ công truyền thống từ các nguyên liệu tự nhiên như ngô, gạo, sắn… nhằm phục vụ nhu cầu các hộ gia đình, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa phương và lấy phụ phẩm để chăn nuôi. Do đó các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được quan tâm, chú trọng.

- Mặt khác các cơ sở sản xuất rượu tự phát hầu hết có quy mô nhỏ, hoạt động không thường xuyên, nằm rải rác trên địa bàn rộng do đó khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

- Thói quen tiêu dùng của người dân vẫn ưa chuộng các sản phẩm rượu sản xuất thủ công mà chưa quan tâm đến truy xuất nguồn gốc, tem nhãn của các sản phẩm rượu.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu chưa chấp hành nghiêm túc về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn trong công tác tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu./.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang