No title... No title... No title... No title...

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

Ngày 16/11/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước cho trên 200 người là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.
 
 
Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

         Trong thời gian hội nghị các học viên đã được tiếp thu nội dung, nhiệm vụ giải pháp trong Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, mục tiêu đến 2030; kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và một số kỹ năng ứng dụng các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền điện tử tại địa phương.

         Qua tổ chức tập huấn giúp cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ CCHC được bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục đối với tổ chức  và doanh nghiệp…/.

Văn phòng Sở

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang