No title... No title... No title... No title...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Ngày 04/01/2022, Sở Cồng Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Đồng chủ trì hội nghị là đồng chí Phạm Thị Doan –  Giám đốc Sở Thương và đồng chí Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch Công đoàn Sở. Tham gia hội nghị có đầy đủ công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương.

          Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tổng kết công đoàn cơ sở; báo cáo công tác thi đua khen thưởng; báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân; thực hiện công khai tài chính năm 2021, dự toán kinh phí năm 2022.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2022.

Hội nghị đã trao tặng danh hiệu “lao động tiên tiến” cho 4 tập thể và 38 cá nhân; Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 4 cá nhân; trao tặng giấy khen của Giám đốc sở cho 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2021.

 

 

 

Một số hình ảnh cá nhân, tập thể khen thưởng tại Hội nghị

 Hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

 

 

Ảnh ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang