No title... No title... No title... No title...

V/v thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Ngày 14/6/2022, Sở Công Thương Sơn La nhận được Công văn số 1223/SCT-QLTM ngày 10/6/2022 v/v thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Để khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên. Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Phương án số 1680/PA-UBND về thiết lập vùng xanh an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng; đồng thời ngày 23/5/2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội đàm với Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thống nhất hai Bên chuẩn bị các điều kiện để thông quan hàng hóa vào ngày 24/5/2022.

1. Thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng: Bắt đầu từ ngày 24/5/2022.

2. Về quy trình thực hiện thông quan theo Phương án thiết lập vùng xanh an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng của UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành (đính kèm)

Sở Công Thương Sơn La trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang